Bolagssajten

Bolag i Göteborg

Nedan följer bolagsdatabasen för Göteborg sorterat efter antalet anställda.

select `Juridiskt namn`,`Postort`, `Telefonnummer`,`Postadress`,`Postnr` from bolag where Postort='Göteborg' order by `Antal anställda` desc limit 0,30