Bolagssajten

Bolag i G��teborg

Nedan följer bolagsdatabasen för G��teborg sorterat efter antalet anställda.

select `Juridiskt namn`,`Postort`, `Telefonnummer`,`Postadress`,`Postnr` from bolag where Postort='G��teborg' order by `Antal anställda` desc limit 0,30