Bolagssajten

ABB Automation Technologies AB

Organisationsnummer: 556069-8697

Momsregistreringsnummer: SE556069869701

ABB Automation Technologies AB i Västerås med bolagsformen Aktiebolag grundades 1959. Företaget omsatte 2012 över 1 miljard kronor och har 1000- anstallda. Bolagets kontaktperson är Sten Erik Jakobsson. Du kan kontakta företaget via telefon på 021-340000 eller använda deras faxnummer: 021-340000. ABB Automation Technologies AB har organisationsnumret 556069-8697.
ABB Automation Technologies AB

021-340000Besök ABB Automation Technologies AB

Webbsida: ABB Automation Technologies AB

Fler företag i Västerås

Bombardier Transportation Sweden AB

Abb AB

Westinghouse Electric Sweden AB

ABB Automation Technologies AB

Västerås Kommun

Enics Sweden AB

Folktandvården Västmanland AB

AB Västerås Lokaltrafik

Aurubis Sweden AB

Force Technology Sweden AB

Fortsätt bläddra bland totalt 9889 företag i Västerås